Njena ekselencija   Judy Rising Reinke, ambasadorka SAD-a u Crnoj Gori , sa saradnicima, posjetila je danas opštinu Andrijevicu.

Ambasadorku su ugostili predsjednik Opštine Srđan Mašović, predsjednik Skupštine opštine Slavko Stijović i menadžerka za odnose sa javnostima Neda Vukićević.

Tokom posjete, ambasadorka Judy Rising Reinke i predsjednik opštine, Srđan Mašović, razgovarali su o brojnim temama koje se tiču funkcionisanja opštine Andrijevica, sa fokusom na realizaciju kapitalnih projekata, razvijanje turizma, poljoprivrede, kao i iskorišćavanje vodenih potencijala. ,,Sve ove aktivnosti rezultiraće otvaranjem novih radnih mjesta što će dinamizirati kvalitet života i zaustaviti migraciju stanovništva“ – kazao je predsjednik Opštine.

Mašović je istakao da se u tom pravcu ulažu veliki napori kako bi opština efikasno funkcionisala i zadovoljila kvalitet života građana.

Njena ekselencija je istakla da su potencijali, s obzirom i na geografski položaj Andrijevice, primjetni, da posjeduje nevjerovatne prirodne ljepote koje može iskoristiti za dalji razvoj kao i da će izgradnja auto-puta doprinijeti razvoju turizma.

Na sastanku je zaključeno da će se ovim projektima Andrijevica razviti u kvalitetnije mjesto za život a da na tom putu razvoja, kroz niz projekata i načina finansiranja, može računati na pomoć Sjedinjenih Američkih Država.