Дом Здравља

Телефон: 124 i +382(0) 51-243-094

Служба заштите и спасавања

123 i +382(0) 51-243-044

Полиција

122 i +382(0)51-243-092

Пошта

+382-51-243-160