Odbornik ima pravo i dužnost da učestvuje u radu skupštine i njenih radnih tijela, izvršava povjerene zadatke, predlaže skupštini razmatranje određenih pitanja iz njene nadležnosti, podnosi predloge odluka i drugih akata, podnosi amandmane na predloge propisa, postavlja odbornička pitanja, vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim statutom i Poslovnikom o radu Skupštine.

Pravo je odbornika da bude stalno i redovno obavještavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke funkcije, da od organa i stručnih službi traži podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za skupštinu.

Odbornik je dužan da čuva tajnu i druge podatke povjerljive prirode i za to je odgovoran.

Spisak odbornika:

 1. Slavko M. Stijović    

 2. Miodrag Ivanović     

 3. Mladen Đukić

 4. Snežana Vučeljić      

 5. Dejan Ivanović          

 6. Milan Mirković

 7. Miomir Dubak           

 8. Jelena Zonjić

 9. Branko Kastratović

 10. Jovana Jovović

 11. Danka Bojović           

 12. Radmila Ivanović

 13. Srđan Radunović       

 14. Dragoljub Bandović   

 15. Dragomir Jočić           

 16. Bogdan Mijović

 17. Spasoje Perović

 18. Momčilo Djerković    

 19. Ana A. Mitrović

 20. Radojica Asanović

 21. Igor M. Jelić

 22. Nada Marsenić

 23. Darko Vojvodić

 24. Radoje Stijović

 25. Milorad Lakićević       

 26. Goran B. Stojanović   

 27. Srđan Mašović

 28. Ljubiša Vučeljić

 29. Ivan Stijović

 30. Danijela Đekić
 31. Milija Kastratović