Јавна расправа о Предлогу Одлуке о накнадама одборницима СО Андријевица, Предлогу Одлуке о измјени Одлуке о накнадама за новорођено дијете и Предлогу Одлуке о расподјели средстава за редовну дјелатност мјесних заједница

Секретаријат за финансије , економију и локалне јавне приходе упућује јавни позив грађанима, мјесним заједницама, НВО, привредним друштвима и установама, синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу која ће се одржати 26.02.2024. године у сали СО Андријевице у 10 часова и дају примједбе и сугестије на предложене предлоге Одлука и то:

Позив и Програм јавне расправе

Предлог Одлуке о накнадама одборницима СО Андријевица

Предлог Одлуке о измјени Одлуке о накнадама за новорођено дијете

Предлог Одлуке о расподјели средстава за редовну дјелатност мјесних заједница

Јавни позив незапосленим лицима за лиценцирану обуку за туристичке водиче

Јавни позив незапосленим лицима за лиценцирану обуку за туристичке водиче

Привредна комора Црне Горе у сарадњи са партнерима: Привредна комора Косова, НВО ЕТРИ и Регионални бизнис центар Беране спроводи прекогранични пројекат “Вјештине за одрживо запошљавање у прекограничном региону Црне Горе и Републике Косово – Без граница! (НО БОРДЕРС)”. Пројекат је кофинансиран од Европске уније и реализује се у оквиру Програма прекограничне сарадње ИПА Црна Гора – Косово 2014-2020 (ИПА ИИ), уз подршку Министарства финансија – Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи (ЦФЦУ) као Уговорног тијела. Предвиђено трајање пројекта је до 31.8.2024. године. Циљ пројекта је подизање нивоа запошљивости младих људи (15-30 година) и жена кроз побољшање потребних знања и вјештина за запошљавање у оквиру плаћене тромјесечне обуке код послодаваца, као и унапређење бизниса који послују у пограничном подручју.
Циљ позива: Одабир 5 кандидата који ће учествовати у плаћеној тромјесечној обуци за туристичке водиче. Циљ курса је да се будући туристички водичи/водичкиње оспособе за обављање дјелатности туристичког вођења. Циљна група су свршени средњошколци одговарајућег усмјерења или практичног искуства, жене и студенти и алумни којима недостају практична знања и вјештине да би постали конкурентни на тржишту рада, а посебно за дјелатност туристичког вођења. По завршетку овог курса кандидати су спремни да обављају слиједеће послове: туристички водич/водичкиња, туристички пратилац, организатор излета итд.
О програму обуке: Обука траје три мјесеца и изводе је предавачи лиценцирани од стране Министарства просвјете, науке и иновација. Након завршене обуке се организује испит. По положеном испиту стиче се сертификат, по основу кога се стиче лиценца за рад коју издаје Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера. У складу са Програмом за обуку лиценцираних туристичких водича, обука ће се вршити из 17 предмета, а све по Каталогу знања за предметну област. Кандидати који не посједују сертификат Б2 за језик који пријављују полажу тест за утврђивање нивоа знања тог језика.
Ко се може пријавити: незапослена лица (18-30 година) и жене из општина: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Петњица, Мојковац, Плав и Рожаје.
Пожељно је да кандидати имају:
• Сертификат о знању најмање једног страног језика, односно језика на којем пружа услуге водича/водичкиње;
• Минимум ИВ степен школске спреме туристичке струке, економске струке или гимназије
• Основно познавање рада на рачунару
Основне особине:
• комуникативност
• способност за тимски рад
• организационе вјештине и флексибилност
• одговорност
Временски период обуке: крај фебруара до краја јуна 2024.
Начин пријаве: Заинтересовани кандидати се позивају да се пријаве путем пријавног формулара који се налази на сљедећем линку за пријаву:

https://forms.gle/XYS2YjGLTfKGSYmM6

Поред пријавног формулара, потребно је доставити:
– потврду/ доказ из Бироа рада о незапослености;
– сертификат о познавању страног језика (ниво Б2 или више), уколико га кандидат посједује
– потврду о стеченом степену стручне спреме.
Непотпуне апликације се неће разматрати. Све додатне информације и питања у вези с пријавом, кандидати могу добити путем е-маила : [email protected]
Рок за пријаву: Пријаве за тромјесечну обуку туристичких водича су отворене до 31.1.2024. године. Пријаве пристигле након истека назначеног рока се неће разматрати.
Начин одабира кандидата: Одабир кандидата ће вршити Привредна комора Црне Горе и Регионални бизнис центар Беране уз подршку особља институције која ће бити одабрана за пружање услуга лиценциране обуке.
Након провјере основних критеријума, предност ће се давати кандидатима који су се први пријавили и имају уредно испуњену пријаву.

Продужен Jавни позив незапосленим лицима за тромјесечну обуку за развој бизнис идеја

Jавни позив незапосленим лицима за тромјесечну обуку за развој бизнис идеја

Привредна комора Црне Горе заједно са партнерима: Привредна комора Косова, НВО ЕТРИ и Регионални бизнис центар Беране спроводи прекогранични пројекат “Вјештине за одрживо запошљавање у прекограничном региону Црне Горе и Републике Косово – Без граница! (НО БОРДЕРС)”, који је кофинансиран од Европске уније и реализује се у оквиру Програма прекограничне сарадње Црна Гора – Косово 2014-2020. Циљ пројекта је подизање нивоа запошљивости младих људи (15-30 година) и жена кроз побољшање потребних знања и вјештина за запошљавање у оквиру плаћене тромјесечне обуке код послодаваца, као и унапређење бизниса који послују у пограничном подручју.

Циљ позива: Одабир 15 кандидата који ће учествовати у плаћеној тромјесечној обуци за развој бизнис идеја са циљем покретања сопственог бизниса. Наведена обука ће обухватати радионице и индивидуални менторинг за све учеснике, из сљедећих области: правна питања и регистрација бизниса, финансијски менаџмент/рачуноводство, стратешко планирање и пословни модели, маркетинг и продаја и дигитални маркетинг. Уз подршку тренера и ментора, учесници ће до краја обуке развити бизнис планове и стећи неопходно знање за његову реализацију, односно покретање сопственог бизниса. Најбоље бизнис идеје/ планови ће добити и финансијску подршку, о чему је више детаља у секцији О програму обуке.

Ко се може пријавити: незапослена лица (18-30 година) и жене из општина: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Петњица, Мојковац, Плав и Рожаје.

Право на учешће у програму подршке развоја пословних идеја и бизниса имају пунољетне особе или особе које ће током обуке постати пунољетне а које желе да региструју посао, на подручју горе наведених општина, и које су на евиденцији Завода за запошљавање или су у завршном разреду средње школе.

Пожељно је да кандидати имају:

Висок ниво мотивације за покретање самосталног бизниса

Спремност за стицање нових знања

Подносилац пријаве може поднијети само једну бизнис идеју.

Временски период обуке: 10. фебруар – 10. мај, 2024.

О програму обуке : У оквиру тромјесечне обуке у просторијама Регионалног бизнис центра Беране биће организовано пет дводневних уводних радионица на сљедеће теме: правна питања и регистрација бизниса, финансијски менаџмент/рачуноводство, стратешко планирање и пословни модели, маркетинг и продаја и дигитални маркетинг. Након тога са менторима из горе наведених области биће организовано 75 сати рада 1 на 1 који ће се одвијати онлајн. По завршетку обуке биће организоване двије финалне дводневне групне сесије из области: 1) преговарања и приступа финансијама и 2) презентација пословних идеја, које ће послужити као припрема за такмичење за најбољу бизнис идеју за коју су обезбијеђене награде. Прва награда ће бити у износу од 2,000 еур, друга 1,000 еур и трећа 500 еур. Добитници награда ће имати обавезу да новац инвестирају у свој бизнис и доказе о инвестицији доставе на увид пројектним партнерима.

Одабрани кандидати ће потписати и посебан уговор са Привредном комором Црне Горе, путем којег ће се обавезати на учествовање у тромјесечној обуци о чему ће послодавац/ментор периодично извјештавати пројектни тим. Кандидати који успјешно прођу обуку, за коју морају да обезбиједе минимум 75% присуства, добиће и потврду/сертификат о обављеној обуци, и имаће развијен бизнис план за покретање сопственог бизниса.

Начин пријаве: Заинтересовани кандидати се позивају да се пријаве путем пријавног формулара који се налази на сљедећем линку: пријавни формулар

Поред пријавног формулара, потребно је доставити:

– потврду/ доказ из Бироа рада о незапослености;

– кратак опис бизнис идеје.

Непотпуне апликације се неће разматрати. За сва питања и недоумице у вези са пријавом, молимо кандидате да пишу путем маила на: [email protected]

Рок за пријаву: Пријаве за тромјесечне обуке за развој бизнис идеја су отворене до 1.2.2024. године. Пријаве пристигле након истека назначеног рока се неће разматрати.

Критеријуми и начин одабира кандидата: Селекцију кандидата ће вршити Привредна комора Црне Горе и Регионални бизнис центар Беране заједно са одабраном консултантском агенцијом која ће спроводити обуку. Кандидати морају да испуњавају сљедеће критеријуме:

– Да су незапослена лица;

– Да припадају бар једној од двије категорије: млади (између 18 и 30 година) или жене;

– Да су настањени у мјестима у којима ће се спроводити програм обуке, односно у сљедећим општинама: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Петњица, Мојковац, Плав и Рожаје.

Након провјере основних критеријума, предност ће се давати кандидатима који имају уредно испуњену пријаву.

Саопштење Управе за статистику ( МОНСТАТ)

Саопштење за јавност

Управа за статистику обавјештава јавност да се прикупљање података за потребе пописа становништва, домаћинстава и станова завршава 28. децембра.

У циљу благовременог и потпуног пописивања, позивамо све грађане који су били одсутни или из неког другог разлога нису пописани до сада, да контактирају инфо центар Управе за статистику на телефоне 020/230-811 и 068/851-500, или општинску пописну комисију.

Грађани се могу јавити данас до 20 часова, или најкасније сјутра, 28.12.2023. године до 16 часова како би били пописани.

Саопштење можете преузети овдје.