Јавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2024. годину

Секретаријат за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине расписује Јавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2024. годину

Јавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2024. годину можете погледати на овом линку.

Пријавни образац за Jавни конкурс за суфинансирање Програма рада спортских организација за 2024. годину можете преузети овдје.

 

ЈАВНИ ПОЗИВ за мјеру Подршка у набавци “Бројлера”

ЈАВНИ ПОЗИВ
за мјеру Подршка у набавци “Бројлера”

Општина Андријевица складу са Програмом постицајних мјера у пољопривреди за 2024. годину објављује Јавни позив за додјелу подршке у оквиру мјере „Набавка Бројлера”
КОРИСНИЦИ СРЕДСТАВА ПОДРШКЕ

Корисници подршке су пољопривредна газдинства са територије општине Андријевица.

ВИСИНА ПОДРШКЕ :
50 – 100 товних пилића по домаћинству.
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДРШКЕ
Подносилац захтјева доставља сљедећу документацију:
Захтјев за додјелу подршке (образац се може преузети на писарници општине Андријевица)
Копију личне карте
ПРОЦЕДУРА РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Трајање Јавног позива је од 27.05.2024.год. до 30.05.2024.год. Уколико број захтјева прекорачи износ средстава предвиђен овом мјером јавни позив се може закључити раније.
Служба за пољопривреду ће обавијестити јавност о завршетку Јавног позива путем сајта општине и на огласној табли у просторијама Службе за пољопривреду.
Обрада примљених захтјева, контрола и одлучивање по пристиглим захтјевима ће се вршити у току трајања Јавног позива.

 

 

Јавни позив грађанима мјесне заједнице Забрђе

Предсједник општине Андријевица упућује Јавни позив грађанима мјесне заједнице Забрђе, поводом одржавања збора грађана ради избора органа у мјесној заједници Забрђе- Савјета и надзорног одбора.

Јавни позив можете погледати на овом линку.