Привредни потенцијали

На простору Андријевице, некада значајном раскршћу путева, почеци привређивања везују се за отварање угоститељских, трговинских, занатских радњи.Од тада до данас привредни развој углавном се базира на расположивим ресурсима овог подручја за чије  коришћење је одувијек постојао интерес партнера за улагање што је резултирало изградњом већег броја производних капацитета предузећа чије је сједиште ван општине Андријевица.

Након завршетка процеса приватизације нијесу остварени очекивани ефекти, јер нови власници нијесу прилагодили дјелатност тржишним захтјевима што је довело до смањења броја активних предузећа.

ПРИВРЕДНУ АКТИВНОСТ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА ОБАВЉАЈУ:

ПРЕДУЗЕТНИЦИ:
У области занатства 8; у области трговине 16 ; у области угоститељства 16 и у области превоза 25.

ПРИВРЕДНА ДРУШТВА:
ДОО = 59;  ОД = 9;  АД = 2;  ЗЗ = 2; Јавна предузећа = 1 и 9 пословних јединица за пружање услуга у привреди

ПРИВРЕДНИ КАПАЦИТЕТИ У ФУНКЦИЈИ

На основу података о броју и структури привредних друштава која су у функцији  види се да је релативно мали број предузећа након промјене структуре власништва наставио са обављањем основне производне дјелатности. Заједничка карактеристика свих субјеката је да се производња обавља у смањеном обиму у односу на претходни период те да није дошло до значајнијих тржишних прилагођавања производног асортимана, што се очекивало од процеса приватизације. Од 11 предузећа   из области привреде која су пословала прије почетка процеса приватизације њих 5 тренутно је у функцији.

1. МП “КЛИМА” АНДРИЈЕВИЦА

Предузеће је приватизовано 2006. године, нови власник је организоао производњу вентилационе опреме као дио ранијег производног програма, па се капацитети фабрике дјелимично користе. Предузеће запошљава 8 радника са орјентацијом да проширењем дјелатности повећа тај број

2. ДД ”ПАКО” АНДРИЈЕВИЦА

Производни програм:

 • Израда папирне конфекције са линијом овсет
  штампе са припремом
 • Коришћење капацитета:
 • Предузеће користи капацитете са 80%
  запосленост: предузеће запошљава 33 радника, од чега је
  тренутно ангажовано18
  проблеми у текућем пословању:
 • У текућем пословању највећи проблем представља недовољна упосленост капацитета као последица ограничености пласмана.

3. ПП “БОЈ-КОМЕРЦ” АНДРИЈЕВИЦА

Производни програм:

 • Производња и прерада дрвета
  коришћење капацитета:
 • Предузеће користи капацитете са 80%
 • Запосленост: Предузеће запошљава 28 радника и тренутно су сви ангажовани

4. ДОО “ЕКО КАТУН” ШТАВНА

 • Пројекат Еко катуна је први пројекат из области одрживог туризма и екологије и представља почетну фазу развоја еко-туризма на
  подручју наше општине
 • Значај овог пројекта није само остваривање економских ефеката и тржишне валоризације туристичког потенцијала, већ у томе што представља почетни корак развоја производње здраве хране, домаће радиности и других дјелатности које чине основни предуслов стабилног развоја туризма.
 • Капацитете катуна чине:
  • Објекти – колибе/ њих 10 / са садржајем за одмор и боравак
   5 особа
  • Заједнички простор за организовање културних и других
   активности
  • Рецепција са потребним садржајима за пружања основних
   услуга и продајним пунктом
  • Уређена стаза за планинаре на Комовима
  • Храна из домаће кухиње

5. ХОТЕЛ “КОМОВИ” АД

Хотел “Комови“ се налази у самом центру Андријевице. Располаже са 100 лежајева и потребним пратећим садржајима за пружање туристичких услуга. У непосредној близини објекта налазе се значајни спортски капацитети: фудбалски стадион и стадион малих спортова.

6. ДОО Комунално