Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање политичке кампање за ванредне локалне изборе Андријевица 2024

Финансирање локалне политичке кампање 2024


Финансирање политичких партија 2024

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за 2024. годину.

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2024. годину.

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за јануар-март 2024. године.

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за јануар-март 2024. године.


Финансирање политичких партија 2023

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за 2023. годину.

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2023. годину.

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за јануар-март 2023 године

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за јануар-март 2023 године


Буџет 2023

Одлука о буџету општине Андријевица за 2023 годину


Финансирање политичких партија 2022

Одлука о измјени одлуке о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2022 годину

Одлука о измјени одлуке о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за 2022 годину

 

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2022 годину

Одлука о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за 2022 годину


Финансирање политичких партија 2021

Одлука о измјени одлуке о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2021 годину

Одлука о измјени одлуке о висини буџетских средстава намијењеним за финансирање редовног рада женских организација у политичким субјектима за 2021 годину

Буџет 2020

Завршни буџет за 2020. годину

 1. Биланс буџета по контима за 2020. годину
 2. Биланс буџета по службама  2020. године
 3. Биланс по функционалној класификацији 2020. година 
 4. Општина Андријевица 2020. година, ревизија буџета
 5. Одлука о завршном рачуну за 2020. годину
 6. Правилник о начину за 2020. годину 
 7. Правилник о садржају за 2020. годину
 8. Реализација прихода 2020. године
 9. Извјештај о коришћењу текуће и сталне резерве за 2020. годину
 10. Извјештај о неизмиреним обавезама на дан 31.12.2020. године
 11. Извјештај о примљеним донацијама за 2020. годину 
 12. Образложење завршног рачуна за 2020. годину 

Биланс по контима 2020

 1. Биланс по службама 2020
 2. Одлука о буџету Општине Андријевица за 2020
 3. План прихода 2020план расхода 2020
 4. Javni poziv za izmjene budzeta 2020
 5. Nacrt odluke o izmjeni i dopuni budzeta 2020
 6. Plan prihoda budzeta 2020
 7. plan rashoda budzeta 2020
 8. program javne rasprave o nacrtu budzeta 2020
 9. Odluka o raspodjeli budzetskih sredstava za redovno finansiranje zenskih organizacija u politickim subjektima za 2020 godinu
 10. Odluka o visini budzetskih sredstava namijenjenim za finansiranje redovnog rada politickih subjekata za 2020 godinu

Реализација буџета за период 01.01.-30.06.2020.године

 1. Реализација прихода јун 2020
 2. Биланс буџета по контима јун 2020
 3. Биланс буџета по службама јун 2020
 4. Биланс по функциона јун 2020

Буџет 2019

Завршни рачун буџета за 2019. годину

Измјене и допуне буџета

 1. Нацрт Одлуке о измјени и допуни буџета Општине Андријевица за 2019 годину
 2. Биланс по контима 01 јануара до 30 септембра 2019
 3. Биланс по контима 01 јануара до 30 септембра 2019
 4. Реализација прихода 01 јануара до 30 септембра 2019
 5. План прихода ребаланс 2019
 6. План расхода ребаланс 2019
 7. Процјена расхода 2022
 8. Процјена расхода 2021
 9. Процјена прихода 2023
 10. Процјена прихода 2022
 11. Процјена прихода 2021

 1. Одлука о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2019. годину
 2. Биланс буџета по контима 2019
 3. Биланс буџета по службама 2019
 4. Одлука о буџету за 2019
 5. План прихода 2019
 6. Реализација прихода 01.01. до 30.11.2018

Буџет 2018

 1. Биланс по контима 2018
 2. Биланс по службама 2018
 3. INT I за 2018 год
 4. INT II за 2018 год
 5. консолидовани извјештај за 2018 год
 6. Одлука о завршном рачуну буџета 2018 год
 7. ОПШТИНА АНДРИЈЕВИЦА 2018 РЕВИЗИЈА
 8. реализација прихода 2018
 9. Одлука о измјенама и допунама буџета са обрасцима:
  1. реализација прихода 01.01 до 31.08.2018
  2. план расхода измјене и допуне 2018
  3. план прихода измјене и допуне 2018
  4. Одлука о измјенама и допунама буџета за 2018
  5. биланс по службама измјене и допуне 2018
  6. биланс по контима измјене и допуне 2018
  7. биланс буџета по службама 01.01 до 31.08.2018
  8. биланс буџета по контима 01.01 до 31.08.2018
 10. Одлука о висини буџетских средстава за финансирање редовног рада политичких субјеката за 2018
 11. Биланс по контима 2018 год
 12. Биланс по службама 2018 год
 13. Одлука и буџету општине за 2018
 14. План прихода 2018 год
 15. План расхода 2018 год
 16. IV квартал 2018 о укупно оствареним примицима, извршеним издацима, неизмиреним обавезама и буџетском задужењу