На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи (Сл. лист ЦГ бр. 02/18)  члана 2 Одлуке о утврђивању Нацрта буџета општине Андријевица за 2024 годину, Секретаријат за финансије, економију и локалне јавне приходе упућује Јавни позив грађанима, мјесним заједницама, НВО, привредним друштвима и установама, синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да ће се Јавна расправа о Нацрту Одлуке о доношењу буџета општине Андријевица за 2024 годину спровести од 27.10-11.11.2023. године.

ЈАВНА РАСПРАВА ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ У САЛИ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ И СПОРТ МИХАИЛО ЛАЛИЋ 08.11.2023 године у 10.00 часова.

Нацрт Одлуке о доношењу буџета општине Андријевица за 2024 годину и програм јавне расправе можете преузети на овом линку.