Основни подаци

Општина Андријевица налази се у сјевероисточном дијелу Црне Горе. Захвата простор од 340 км2, окружена високим планинама, Комовима, Бјеласицом и Проклетијама, које чине природни оквир ове општине. Међу њима се прожима, као нит, долина Лима  која има улогу спајања ових разноврсних простора, па са њом чине јединствену географску цјелину. Припада кругу приграничних општина, јер са сусједном државом Албанијом има 25 км границе и најмање развијених општина у Црној Гори.  Према подацима из задњег пописа од 2003. године насељена је  са 6.384 становника ( од чега је 686  на привременом раду у иностранству),  распоређених у 24 насеља, а организованих у 16 мјесних заједница.

Андријевица као  изразито планинско подручје налази се на надморској висини између 760 и  2400 метара. Због конфигурације терена и удаљености  насеља од градског центра изграђена је путна мрежа у којој највеће учешће имају локални путни правци.  На подручју оштине је регистровано 220 некатегорисаних путева укупне дужине 720 км , 12 локалних путева укупне дужине 64 км , један регионални пут дужине  22 км и један магистрални путни правац дужине 18 км.

Према подацима из 2011. године у Андријевици живи 5071 становника.