Биланс буџета 10.07.2023-11.07.2023. године

Дневно затварање 10.07.2023-11.07.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 03.07.2023-09.07.2023. године

Дневно затварање 03.07.2023-09.07.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 26.06.2023-02.07.2023. године

Дневно затварање 26.06.2023-02.07.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 19.06.2023-25.06.2023. године

Дневно затварање 19.06.2023-25.06.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 12.06.2023-18.06.2023. године

Дневно затварање 12.06.2023-18.06.2023. године

Текућа буџетска резерва 12.06.2023-18.06.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 05.06.2023-11.06.2023. године

Дневно затварање 05.06.2023-11.06.2023. године

Текућа буџетска резерва 05.06.2023-11.06.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 29.05.2023-04.06.2023. године

Дневно затварање 29.05.2023-04.06.2023. године

Текућа буџетска резерва 29.05.2023-04.06.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 22.05.2023-28.05.2023. године

Дневно затварање 22.05.2023-28.05.2023. године

Текућа буџетска резерва 22.05.2023-28.05.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.

 


Биланс буџета 15.05.2023-21.05.2023. године

Дневно затварање 15.05.2023-21.05.2023. године

Текућа буџетска резерва 15.05.2023-21.05.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 08.05.2023-14.05.2023. године

Дневно затварање 08.05.2023-14.05.2023. године

Текућа буџетска резерва 08.05.2023-14.05.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 01.05.2023-07.05.2023. године

Дневно затварање 01.05.2023-07.05.2023. године

Текућа буџетска резерва 01.05.2023-07.05.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 24.04.2023-30.04.2023. године

Дневно затварање 24.04.2023-30.04.2023. године

Текућа буџетска резерва 24.04.2023-30.04.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 17.04.2023-23.04.2023. године

Дневно затварање 17.04.2023-23.04.2023. године

Текућа буџетска резерва 17.04.2023-23.04.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 10.04.2023-16.04.2023. године

Дневно затварање 10.04.2023-16.04.2023. године

Текућа буџетска резерва 10.04.2023-16.04.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 03.04.2023-09.04.2023. године

Дневно затварање 03.04.2023-09.04.2023. године

Текућа буџетска резерва 03.04.2023-09.04.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања,  такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 27.03.2023-02.04.2023. године

Дневно затварање 27.03.2023-02.04.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања, нити употребе текуће резерве, такође није било налога за службена возила.


Биланс буџета 20.03.2023-26.03.2023. године

Дневно затварање 20.03.2023-26.03.2023. године

У извјештајном периоду није било социјалних давања, нити употребе текуће резерве, такође није било налога за службена возила.