Списак државних службеника и намјештеника са звањима
Секретаријат локалне управе

 1. Зоњић Горица – секретарка Секретаријата локалне управе
 2. Ивановић Миодраг – Савјетник Предсједника општине за развојне пројекте и инвестиције
 3. Митровић Стојан – шеф Службе за буџет и трезорско пословање
 4. Шћекић Биљана – шеф одјељења локалних јавних прихода
 5. Кнежевић Томислав – самостални савјетник 1 за заштиту животне средине
 6. Марјановић Радован – самостални савјетник 1 за водопривреду
 7. Ћулафић Милован – самостални савјетник – заштитник имовинско-правних интереса општине
 8. Кићовић Весна – самостални савјетник 1 за јавне набавке,стамбено комуналне послове и НВО
 9. Ракетић Мирослав – комунални и саобраћајни инспектор
 10. Горан Стојановић – комунални и саобраћајни инспектор
 11. Ђукић Славко – самостални савјетник 1 урбаниста
 12. Нововић Миодраг – самостални савјетник 1 за просторно планирање
 13. Мартиновић Данило – самостални савјетник 1 за контролу наплате локалних јавних прихода
 14. Масловарић Јасмина – самостални савјетник 1 за предузетништво, туризам и привреду
 15. Васовић Дејан – савјетник 1 за мјесне заједнице и матичар
 16. Јојић Дијана – самостални савјетник 2 за трезорско пословање
 17. Вулић Беба – самостални референт секретарица Кабинета Предсједника
 18. Ђукић Стеван – возач
 19. Бојовић Предраг – возач
 20. Милићевић Винка – самостални референт администратор
 21. Ђукић Драган – самостални референт архивар за пријем захтјева и електронско завођење поште
 22. Влаховић Сања – самостални референт пословни секретар
 23. Протић Иван – самостални референт достављач и архивар
 24. Биљана Бабовић, самостални референт архивар за пријем захтјева и електронско завођење поште
 25. Маријана Машовић, виши савјетник 3 за административне послове
 26. Мира Арсенијевић, самостални савјетник 3 за буџет и трезорско пословање
 27. Дарко Вукић, виши савјетник 3 за пољопривреду
 28. Неда Стојановић, виши савјетник 3 лектор и ПР општине
 29. Марија Зоњић, виши савјетник 3 за службеничке односе и управљање кадровима
 30. Вукашин Бојовић, виши савјетник 3 за урбанизам и легализацију објеката
 31. Светлана Лалевић, виши савјетник 3 за контролу и наплату јавних прихода
 32. Снежана Бандовић, виши савјетник 3 за контролу и наплате локалних прихода