Природна богатства

Општина Андријевица располаже значајним природним богаствима, која још на прави начин и у довољној мјери нијесу валоризована а то су:

1. Шумски фонд

  • Шуме покривају простор од 13.912 ха. Од тога привредне шуме се распростиру на 8.106 ха а високе економске шуме на 7687 ха.

2.Пољопривредно земљиште

  • 5.971 ха земљишта погодног за пољопривредну производњу
    7.692 ха пашњака

3. Минералне сировине

  • Бројна налазишта украсног камена и минерала,
    Значајно налазиште квалитетног речног шљунка и пијеска

4. Хидропотенцијали који чине бројне ријеке, мањи водопади, извори и врела.

5. Љековито биље и шумски плодови

6. Природне љепоте
– Планине; Комови, Бјеласица и Проклетије
– Долине ријека Лима, Злоречице, Краљштице, Требачке ријеке и друге.