JU “Centar za kulturu i sport”

Ivan Radojević, VD direktor

Od marta 2008. godine,, Centar za kulturu i sport,, djeluje u novootvorenoj zgradi Doma kulture, koja je izgrađena posle više od 30 godina, gdje u novim uslovima uz pomoć plejade istaknutih pjesnika, slikara, muzičara i ljubitelja ove sredine u toku cijele godine organizuju se niz kulturno zabavnih manifestacija, izložbi, koncerta, poetskih večeri.

Centralna manifestacija u okviru ovih aktivnosti su svakako ”Andrijevački dani kulture” koji svakog jula u čast Dana opštine svojim sadržajima pretenduju  da obogate život svojim žiteljima i gostima.

U okviru ”Centra za kulturu” djeluje i Gradska biblioteka i čitaonica koja ove godine slavi 110 godina  postojanja.

Centar je i izdavač časopisa ”Vremekazi”, osmišljenog kao specijalan vodič kroz prošlost, sadašnjost, a ka budućnosti ovih prostora u kulturno – obrazovnom smislu.

Adresa: JU Centar za kulturu, Branka Deletića bb

Telefon: 051/ 230-675
Fax: 051/230-676
E- mail: [email protected]

DOO Komunalno preduzeće

Migo Čukić, izvršni direktor

Darko Ćulafić, tehnički direktor

Adresa: DOO Komunalno preduzeće, Branka Deletića bb
Telefon: 051/ 230-670

Javni lokalni radio-difuzni servis “Radio Andrijevica”

Osnovan 15. jula 2005. godine

Frekfencija 95,8 MhZ stereo
Trajanje programa 24 časa dnevno
Aleksandra Bakić Vujović, direktor

Adresa:Radio Andrijevica, Branka Deletića bb
Telefon: 051/683-686
Fax: 051/230-645