Биланс буџета 20.05-26.05.2024

Дневно затварање 20.05-26.05.2024

Текућа буџетска резерва 20.05-26.05.2024

Решења о новчаној помоћи 20.05-26.05.2024

Путни налози 20.05-26.05.2024

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 13.05-19.05.2024

У периоду од 13.05-19.05.2024 није било социјалних давања.


Биланс буџета 13.05-19.05.2024

Дневно затварање 13.05-19.05.2024

Текућа буџетска резерва 13.05-19.05.2024

Решења о новчаној помоћи 13.05-19.05.2024

Путни налози 13.05-19.05.2024

Обавјештење ДОО Комунално

Финансирање локалне политичке кампање Рјешење 1

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 13.05-19.05.2024

У периоду од 13.05-19.05.2024 није било социјалних давања.


Биланс буџета 06.05-12.05.2024

Дневно затварање 06.05-12.05.2024

Текућа буџетска резерва 06.05-12.05.2024

Решења о новчаној помоћи 06.05-12.05.2024

Путни налози 06.05-12.05.2024

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 06.05-12.05.2024

У периоду од 06.05-12.05.2024 није било социјалних давања.


Биланс буџета 29.04-05.05.2024

Дневно затварање 29.04-05.05.2024

Текућа буџетска резерва 29.04-05.05.2024

У периоду од  29.04-05.05.2024 није било путни налога и коришћења службених возила.

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 29.04-05.05.2024

У периоду од 29.04-05.05.2024 није било социјалних давања.


Биланс буџета 22.04-28.04.2024

Дневно затварање 22.04-28.04.2024

Текућа буџетска резерва 22.04-28.04.2024

Путни налози 22.04-28.04.2024

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 22.04-28.04.2024

У периоду од 22.04-28.04.2024 није било социјалних давања и плаћања из текуће буџетске резерве  из разлога што није усвојен буџет за текућу годину.


Биланс буџета 15.04-21.04.2024

Дневно затварање 15.04-21.04.2024

Текућа буџетска резерва 15.04-21.04.2024

Путни налози 15.04-21.04.2024

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 15.04-21.04.2024

У периоду од 15.04-21.04.2024 није било социјалних давања и плаћања из текуће буџетске резерве  из разлога што није усвојен буџет за текућу годину.


Биланс буџета 08.04-14.04.2024

Дневно затварање 08.04-14.04.2024

Текућа буџетска резерва 08.04-14.04.2024

Путни налози 08.04-14.04.2024

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 08.04-14.04.2024

У периоду од 08.04-14.04.2024 није било социјалних давања и плаћања из текуће буџетске резерве  из разлога што није усвојен буџет за текућу годину.


Биланс буџета 01.04-07.04.2024

Дневно затварање 01.04-07.04.2024

Текућа буџетска резерва 01.04-07.04.2024

Путни налози 01.04-07.04.2024 

Обавјештење ДОО Комунално

ЈУ Центар за културу и спорт Михаило Лалић 01.04-07.04.2024

У периоду од 01.04-07.04.2024 није било социјалних давања и плаћања из текуће буџетске резерве  из разлога што није усвојен буџет за текућу годину.