Одјељење локалних јавних прихода општине Андријевица пореском обвезнику ДОО Наше пиле доставља јавно обавјештење 11.07.2022. године

Јавно обавјештење ДОО Наше пиле 

Рјешење о порезу

Одјељење локалних јавних прихода општине Андријевица пореском обвезнику ДОО Агрокооператива доставља јавно обавјештење 11.07.2022. године

Јавно обавјештење Агро кооператива 11.07.2022. godine

Рјешење Агро кооператива 1

Рјешење Агро кооператива 2

Рјешење Агро кооператива 3