Одјељење локалних јавних прихода општине Андријевица пореском обвезнику ДОО Агрокооператива доставља јавно обавјештење 13.12.2022. године

Јавно обавјештење Агро кооператива 13.12.2022

 

Одјељење локалних јавних прихода општине Андријевица пореском обвезнику ДОО Наше пиле доставља јавно обавјештење 11.07.2022. године

Јавно обавјештење ДОО Наше пиле 

Рјешење о порезу

Одјељење локалних јавних прихода општине Андријевица пореском обвезнику ДОО Агрокооператива доставља јавно обавјештење 11.07.2022. године

Јавно обавјештење Агро кооператива 11.07.2022. godine

Рјешење Агро кооператива 1

Рјешење Агро кооператива 2

Рјешење Агро кооператива 3