Juče je u Podgorici, u hotelu Hilton, održana nacionalna koferencija Inicijativa za socijalnu dimenziju (SDI) za zapadni Balkan ,,Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija“. Na koferenciji su učestvovali savjetnik predsjednika za razvojne projekte i investicije Miodrag Ivanović kao i Miloje Bakić, menadžer projekta ,,Stvaranje uslova za privremeni boravak djece iz doma“. Ključna obraćanja uzeli su ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić, član Evropskog parlamenta i predsjednik Upravnog odbora ASB Njemačka (video obraćanje) Knut Fleckenstein, Fiona McCluney, stalna koordinatorka sistema UN-a u Crnoj Gori, Marko Mrdak zamjenik glavnog pregovarača za poglavlje pravne tekovine i Elmir Bojadžić ASB Jugoistočna Evropa, regionalni direktor.
U prvom panelu o socio-ekonomskoj situaciji govorili su Aleksandra Gligorović, nezavisna konsultantica, Ljiljana Simović, direktorica Direktorata za evropske integracije i Biljana Zeković, direktorica SOS telefona Podgorica.
U drugom panelu, pored predstavnika lokalnih uprava, učesnike nacionalne koferencije pozdravio je Miodrag Ivanović i prezentovao strateške pravce razvoja Opštine Andrijevica.
,,Sa posebnim zadovoljstvom što sam danas ovdje sa Vama, ponosno mogu reći da je Opština Andrijevica svoje strateške pravce razvoja usmjerila prema poboljšavanju socio-ekonomskog položaja i to kroz sledeće prioritete: iskorišćenje hidroenergetskog potencijala, sprečavanje migracija stanovništva kroz eksploataciju drvnih potencijala (fabrika peleta), iskorišćenje potencijala u oblasti poljoprivrede (Kuća voća), razvoj turizma i iskorišćenje turističkih potencijala (Hostel Mojan). Saradnja sa Centrom za socijalni rad i Zavodom za zapošljavanje možemo navesti kao primjer dobre prakse.“ Između ostalog Ivanović je pozvao sve nadležne institucije da iskoriste sve dostupne resurse kako bi se poboljšao položaj osoba sa invaliditetom.
Opština Andrijevica je sa Centrom za socijalni rad i NVO sektorom pripremila tri projektne ideje čija će implementacija značajno poboljšati status osoba sa invaliditetom kao i djece kojoj treba obezbijediti privremeni boravak.