Саопштење Секретаријата за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине

Након вишемјесечних активности које су имале за циљ отклањање неправилности насталих у периоду од 2012-2020.године, санирање штете и отклањање негативних последица као и заштиту општинске имовине поред већ предузетих мјера на повећавању прихода Општине кроз законити обрачун пореза и других прихода овај Секретаријат је уочио да се током 2013.године од стране више лица, на организован начин приступило фалсификовању основног планског документа као што је Просторно-урбанистички план општине Андријевица.

Фалсификовање ПУП-а је извршено само у дијелу који се тицао градње хидроцентрала на подручју наше општине. Грађење супротно планској документацији представља девастацију простора и животне средине.

Конкретно, супротно важећој планској документацији, на подручју наше општине саграђено је 5 хидроцентрала и то: Умски поток; Штитска ријека; Брадавац; Пишевска ријека и Шеремет. Такође, за три хидроцентрале Мојанске и двије Кутске су саграђени далеководи супротно важећим прописима.

Посдјећамо да смо већ упутили апел Министру просторног планирања, урбанизма и државне имовине, г.Одовићу и истог упознали са чињеницама око поступања тог министарства у претходном периоду.

Овим путем упућујемо позив Специјалном државном тужилаштву да предузме мјере из своје надлежности, провјери све ове наводе, те да против одговорних лица предузме одговарајуће поступке јер искључиво од тог тужилаштва зависи да ли ће епилог тих незаконитости бити задовољење правде. Указујемо да постоји чврста и недвосмислена повезаност између власника хидроцентрала и лица која су приступила фалсификовању планске документације.