• 2020-02-20
  • 13:00

Opština Andrijevica, Sekretarijat lokalne uprave, u saradnji sa Odsjekom za poreze i javne prihode  upućuje javni  P O Z I V Mjesnim zajednicama, građanima, nevladinim organizacijama, političkim strankama i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju NACRTA Odluke o porezu na nepokretnosti.

Povodom Nacrta Odluke o porezu na nepokretnosti, organizuje se javna rasprava , koja će trajati 15 dana. Javna rasprava počinje 06.02.2020. godine.
Sve primjedbe, predlozi i sugestije mogu se dostaviti Sekretarijatu lokalne uprave i Odsjeku za poreze i javne prihode, ul. Branka Deletića bb Andrijevica, putem pošte ili na mejl adresu [email protected].
Uvid u materijal može se izvršiti u kancelariji broj 4 Odsjeka za poreze i javne prihode, svakog radnog dana u periodu od 12 časova do 14 časova, sve vrijeme trajanja javne rasprave.
Centralna javna rasprava održaće se dana 20.02.2020. godine, u sali Skupštine opštine Andrijevica, sa početkom u 13 časova.
Javnu raspravu sprovešće Sekretarijat lokalne uprave – Odsjek za poreze i javne prihode.

NACRT ODLUKE O POREZU NA NEPOKRETNOSTI
POZIV JAVNE RASPRAVE
ZAKLjUČAK