Правилник о измјени Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Служби заштите и спашавања можете погледати на овом линку.