Село ће одржати одржива радна мјеста за просперитетну причу нашег села, уз унапређивање локалне инфраструктуре, неопходно је да се отварају фабрике како би се младост задржала, казао је Радоман Ивановић

АНДРИЈЕВИЦА – Да за Слатину и остала андријевичка села долазе бољи дани обећали су општински челници који су, у циљу сагледавања захтјева локалног становништва, посјетили ову мјесну заједницу. Том приликом дошло се до заједничког закључка да је незапосленост главни проблем са којим се суочавају житељи овог села и да отварање нових радних мјеста треба да буде приоритетни задатак свих, а прије свега надлежних институција. Констатовано је да би инсталирање производних погона, уз пуну валоризацију туристичких и природних потенцијала допринијело економском јачању цијелог краја.

– Трудимо се да запослимо одређени број младих људи у органима локалне управе и предузећима и установама чији је оснивач Општина, али су нам у том дијелу, због недовољних буџетских стредстава, могућности ограничене. Зато је неопходно да, у договору са државним органима, кренемо да на бази расположивих природних и других ресурса отварамо погоне у којима би запослење могли да пронађу људи који су одлучили да свој живот вежу за завичај. У том правцу већ смо имали одређене разговоре са потенцијалним инвеститорима који су изразили жељу да свој капитал улажу у наше крајеве. Сигуран сам да ће наше иницијативе и залагања уродити плодом и да ће, између осталих, и становници Слатине, нарочито они млади, добити прилику да дођу до одрживих радних мјеста – нагласио је предсједник Општине Андријевица Жељко Ћулафић.

Предсједник Мјесне заједнице Слатина Радоман Ивановић подсјетио је да су мјештани, уз помоћ донатора, последњих деценија одрадили низ значајних послова у нади да ће на тај начин дати пуни допринос заустављању миграције локалног становништва. Међутим, како је навео, то није било довољно да се млади у пуном броју задрже на селу.

– Покретали смо бројне акције како би живот на селу учинили што бољим. На квалитетан начин смо ријешили питање водоснадбијевања. Радило се и на побољшању путне мреже. Урадили смо и модерни сеоски дом. Међутим, потребно је да се одради још доста послова и надам се да ће се у наредном периоду тим радовима, у договору са локалном управом, посветити пуна пажња. Но, то, свакако, није довољно за просперитетну причу нашег села, јер је, уз унапређивање локалне инфраструктуре, неопходно да се отварају фабрике, а самим тим и одржива радна мјеста. Њих видим и у причи која заговара поновно активирање рудника мермера који се налази изнад нашег села. То је гарант опстанка нашег мјеста, јер ако народ нема гдје да ради, он одлази у неке срећније крајеве – нагласио је Ивановић.

Мјештани су додали је да шансу треба тражити и у додјели повољних кредита за покретање сопственог бизниса и јачање сеоских газдинстава.

– Производња здраве хране, уз чврсте гаранције за откуп тржних вишкова, даје шансу за самозапошљавање локалног становништва. Уједно, ови крајеви су изузетно богати са љекобиљем и шумским плодовима. Зато би инсталирање откупних центара и прерађивачких погона додатно подстакло мјештане да се окрену и том виду зараде. Све ово треба да прате повољне кредитне линије које би обезбиједиле почетна средства за бављење одређеним пословима – истакли су мјештани.

Штеде да би запослили младе и школоване. Потпредсједник Општине Веско Ракетић током разговора са мјештанима Слатине казао је да ће у корист отварања нових радних мјеста локална управа прибјегавати максималној штедњи и рационализацији трошкова.

– Затекли смо доста хаотично стање по питању трошења буџетских средства. Радило се о неконтролисаном трошењу новца који је, добрим дијелом, одлазио за куповину бирача и „лагоднији живот” одређеног броја људи који су се налазили на добрим позицијама у локалној управи. Ми смо кренули да све трошкове сведемо на минимум како бисмо отворили простор за запошљавање што већег броја младих и школованих људи. Но, сви морамо бити стрпљиви и сачекати да створимо услове да, кроз оживљавање привреде, дођемо до реалних радних мјеста. Тада ћемо сви заједно моћи да кажемо да наши свеукупни напори нијесу били узалудни – навео је Ракетић.

Извор: Дан