Opština Andrijevica će u cilju ublažavanja posledica izazvanih pandemijom korona virusa donijeti mjere koje će pomoći lokalnom stanovništvu da bi lakše prebrodili nastalu situaciju. Predsjednik Opštine sa svojim saradnicima je predložio niz ekonomskih mjera koje bi trebalo realizovati kako bi građani i privatni preduzetnici lakše prevazišli nastalu krizu. Sve ove mjere u vidu predloga Odluke na narednoj Skupštini ići će na usvajanje:

     1. Da Opština Andrijevica i DOO „Vodovod i kanalizacija“ subvencionišu potrošnju vode i upotrebu kanalizacije, za sva fizička lica (koja su na evidenciji ZZZCG i koja su u stanju socijalne potrebe ili korisnici MOP-a), i                 pravna lica ( ugostiteljski objekti koji nisu radili za vrijeme trajanja pandemije), na period od 90 dana;

2. Da Opština Andrijevica i DOO „Komunalno“ za usluge čistoće subvencionišu, za sva fizička lica (koja su na evidenciji ZZZCG i koja su u stanju socijalne potrebe ili korisnici MOP-a), i pravna lica (ugostiteljski objekti koji nisu radili za vrijeme trajanja pandemije), na period od 90 dana;

3. Oslobađaju se ugostitelji objekti lokalnih komunalnih taksi za korišćenje javnih površina (ljetnjih bašti) za 2020. godinu;

4. Oslobađaju se na period od 90 dana plaćanje naknade za pristup komercijalnim objektima za sva fizička i pravna lica koja zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost (ugostitelji, frizeri, kozmetičari i dr);

5. Oslobađaju se za period od 90 dana obaveze plaćanja zakupa sva fizička i pravna lica, zbog trenutne epidemiološke situacije ne obavljaju privrednu djelatnost;

6. Oslobađaju se poreza na nepokretnosti registrovani poljoprivredni proizvođači, kao i oni koji započnu poljoprivrednu proizvodnju u cilju pospešivanja iste za 2020. godinu, a sve radi stimulisanja građana da se bave poljoprivrednom proizvodnjom, što je u ovom trenutku prijeko potrebna;

7. Oslobađaju se taksi za licencu za 2020. godinu sva taksi udruženja i preduzetnicima koji obavljaju taksi prevoz na teritoriji opštine Andrijevica;

8. Odlaganje plaćanja prireza porezu na dohodak fizičkih lica za sva fizička i pravna lica na period od 90 dana;

9. Sredstva budžetske rezerve usmjeriti na sanaciju socijalne situacije i ekonomske sanacije najugroženijih privrednih djelatnosti pogođenih novonastalom situacijom;

Sve navedene mjere važe za sva fizička lica, dok pravna lica su u obavezi da dostave zahtjev za oslobađanje koji je potrebno dostaviti putem pošte ili na imejl adresu Lokalne samouprave.