U toku je pretposlednja faza realizacije projekta: „Zeleni poslovi za bolju budućnost prekograničnog regiona Crne Gore i Kosova“, koja podrazumijeva dodatno opremanje demonstracionih polja i završetak terenske edukacije 25 odabranih farmera stočara u opštinama Andrijevica, Berane i Plav. Projekat se posebno fokusirao na edukaciji stočarskih proizvođača kroz centre za obuku gdje je u toku projekta izabrano je 25 poljoprivrednika sa teritorije pomenutih opština da učestvuje u edukativnim treninzima koji su se sprovoditi na demo farmama i demo poljima. 

Demo farme i demo polja su mjesta na kojima farmeri uče konkretne primjere od angažovanih stručnjaka o stvarima koje su im bitne u proizvodnji (kako pravilno čuvati fond krava, kako se vrši vještačka oplodnjava krava, kako se obavljaju ultrazvučni pregledi za krave, kako se štiti i kako se identifikuje mastitis, kao i kako se koristi i radi na silaži kukuruza, lucerke itd. Centrom za obuku rukovodila su stručna lica iz oblasti poljoprivrede i veterine, kao i projektni tim sastavljen od stručnjaka iz opštine Andrijevica i Unije stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore.

Oprema koja je isporučena za demonstracione farme sastoji se od o softvera za mjerenje mlijeka i upravljanje stočnim fondom, softvera za interaktivnu bazu podataka za stoku, spremnika za osjemenjavanje, setova za tehniku vještačke oplodnje, lap top kompjutera i digitalnog foto aparata za izvještaje. Oprema za demonstrativna polja uključivala je isporuku bubanj kosilice sa valjkom za valjanje, rotacione preklopna traktorske freze, glatkim valjkom i sjemena lucerke i kukuruza za silažu na 7 h zemljišta korisnika.

Zbog postojećeg stanja u Crnoj Gori izazvanog pandemijom Korona virusa set za ultrazvučne preglede i mobilni ultrazvuk biće isporučen u narednih dva mjeseca.  Projekat je odobren od strane Delegacije Evropske Unije u Crnoj Gori/Ministarstva Finansija Crne Gore. Glavni aplikant je Opština Andrijevica, sa partnerom NVO Lokalna akciona grupa „Đeravica“ iz opštine Dečani sa Kosova i koaplikantom 2 – Unija stočarskih proizvođača sjevera Crne Gore.