На територији наше Општине настављено је унапређење путне инфраструктуре на руралном подручју. Тако је у циљу унапређења живота становника на руралном подручју почело асфалтирање путева у Мјесној заједници Ријека Марсенића на путном правцу Ријека Марсенића-Лукин Вир у дужини од 300 метара, у Мјесној заједници Трешњево у засеоку Човеча глава је урађено 300 метара асфалтног застора.

У наредном периоду наставиће се са програмом асфалтирања путева на сеоском подручју.