Obilazak  Predsjednika opštine Srđana Mašovića i savjetnika Predsjednika za razvojne projekte i investicije Miodraga Ivanovića, izvođenje radova na  realizaciji Projekta, proboj puta na relaciji Štavni Do (ljetnja karaula) – Kovački katun dužine oko  3,5 kilometara.

Na ovom katunu izlazi oko 5 porodica koji se isključivo bave poljoprivredom a nekoliko njih su uzorni stočari koji drže preko 700 ovaca i oko 50 krava muzara. Prostor je neviđenih prirodnih ljepota a opština Andrijevica je, radi oživljavanja katuna finansirala probijanje oko 3,5 kilometara puta, kroz veoma težak i nepristupačan teren, kako bi olakšali i učinili dostupnijim ovaj katun za ljude koji izlaze na ovu planinu, ali i za turiste koji hoće da probaju domaće proizvode i uživaju u ljepotama ovog kraja.