Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације IPARD 3 програма, а да ће први IPARD јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма, бити објављен крајем фебруара мјесеца 2024. године и трајаће 60 дана.

КОРИСНИЦИ ове мјере су физичка лица, као носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са важећим Законом о пољопривреди и руралном развоју, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објаве јавног позива и правно лице – микро и мало предузеће, у складу са важећим Законом о рачуноводству основано или које послује у руралним подручјима, као носилац породичног пољопривредног газдинства у складу са важећим Законом о пољопривреди и руралном развоју, уписано у Регистар пољопривредних газдинстава најкасније до дана објаве јавног позива.

Подржаваће се инвестиција чија укупна вриједност прихватљивих трошкова износи од 10.000 € до 200.000 € (није укључен ПДВ). ПРИХВАТЉИВЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ: изградња и/или реконструкција и/или опремање комплементарних угоститељских објеката за пружање услуга смјештаја; изградња и/или реконструкција и/или опремање објеката за припремање хране и пића, уређење туристичке инфраструктуре; инвестиције и третман отпада и пречишћавање отпадних вода и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора енергије.

Радионица  представљања Мјере 7 IPARD програма биће одржана 13.02.2024. године у Скупштинској сали општине Андријевица са почетком у 9.00 часова.