У организацији Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде и локалне управе општине Андријевица, јуче је у сали Центра за културу и спорт ,,Михаило Лалић“ одржана презентација Агробуџета за 2021. годину.

Агробуџетом за 2021. годину, издвајају се средства за мјере тржишне цјеновне политике, мјере руралног развоја, обезбјеђује се подршка сервисима у пољопривредној производњи и сектору рибарства. Такође, средства су обезбијеђена и за: подршку општим сервисима у пољопривреди, социјалне трансфере сеоском становништву, техничку и административну подршку имплементацији програма, институционални развој и јачање пољопривреде Црне Горе, програм фитосанитарних мјера, програм безбједности хране и програм обавезних мјера здравствене заштите животиња.

Новим Агробуџетом сва директна плаћања за сточарски сектор и биљњу производњу повећана су 5-10%. Кроз мјере руралног развоја биће реализоване бројне мјере подршке инвестицијама у развоју пољопривреде, и то оне које се односе на заснивање нових засада у воћарству, повртарској производњи, набавци сточног фонда и механизацији. У циљу побољшања услова на селу предвиђена је нова мјера, којом се опредјељује подршка у износу 10 000 еура за набавку сточног фонда најугроженијима у руралним подручијима. Ступањем Агробуџета на снагу створени су услови за реализацију свих мјера аграрне политике за 2021. године.