Opština Andrijevica je za Službu zaštite i spašavanja kupila ljetnje radne uniforme, majice i kape za sve pripadnike službe kao i obnovila vatrogasna crijeva u dužini od 225 metara. Uz ovo, početkom godine, nabavljeno je i 15 kompleta zimskih radnih uniformi tako da služba ima pristojnu opremu za rad.