Образовање и култура

Андријевица, иако своју физиономију добија тек средином XIX в. представља културну и образовну престоницу овог дијела Полимља.

Смјештена на тераси изнад Лима, она данас сама по себи представља културно – историјски споменик са својом јединственом архитектуром.

У самом граду налази се и спомен парк Књажевац гдје се као својеврсни мост времена преплићу вјекови и догађаји и причају нам преко споменика наслоњених један на други својеврсну историјску причу овог краја.

Комплексом доминира црква Светог Арханђела подигнута 1887.год. и слави 10 годишње битке на Морачи, када је Књаз Никола положио камен темељац и дао помоћ изградњи цркве.

Уз прву државну школу (1863) цркву (1887), биоскоп и читаоницу (1892) одвијао се културни и образовни живот овог среског мјеста до шездесетих година овог вијека.

Губљењем статуса општине (1960) и проласком новог пута према Плаву остаје се без јединог културног објекта у граду.

Данас се, после повратка статуса општини , културно – забавни живот организује у оквиру дјелатности ЈУ  ”Центар за културу и спорт” основане 1994.год.

Од марта 2008 године ,,Центар за културу и спорт,, дјелује у новоотвореној згради Дома културе, која је изграђена после више од 30 година гдје у новим условима уз помоћ плејаде истакнутих пјесника, сликара, музичара и љубитеља ове средине у току цијеле године организују се низ културно забавних манифестација, изложби, концерaта, поетских вечери.

Централна манифестација у оквиру ових активности су свакако ”Андријевачки дани културе” који сваког јула у част Дана општине својим садржајима претендују  да обогате живот својим житељима и гостима.

У оквиру ”Центра за културу” дјелује и Градска библиотека и читаоница која ове године слави 110 год.  постојања.

Центар је и издавач часописа Времекази, осмишљеног као специјалан водич кроз прошлост, садашњост, а ка будућности ових простора у културно – образовном смислу.

Свим овим активностима, озбиљна препрека поред недостатка просторних услова је и недостатак локалног радиа и ТВ центра и ако је потреба за њима одавно нашла своје мјесто у програмским активностима.

Од 15. јула 2005. године почео је са радом и ЈЛРДС “Радио Андријевица” чиме је реализован још један од значајних пројеката локалне управе. Радио је за кратко вријеме постао једна од најслушанијих станица у региону.

Образовање

Андријевица има двије основне и једну средњу мјешовиту школу.
ОШ”Бајо Јојић”
Основна школа у Андријевици основана је 1863.године као прва државна школа у Васојевићима, а друга у Црној Гори. Живот и рад  Основне школе у Андријевици чврсто је уткан у просвјетни, културни и друштвени развој краја. Од свог оснивања школа је имала тешких тренутака и великих узлета у свом васпитно – образовном раду.

У периоду од 1882-1910.године на овим просторима почиње са радом још неколико приватних школа. То је дало изванредне резултате на пољу  просвијећености па према попису становништва из 1909. године, сразмјерно броју становника, Андријевица је друга варош према броју писмених у Црној Гори, одмах послије Цетиња.

Развитак школе у послијератном периоду кретао се узлазном линијом. Упоредо са четвороразредном основном школом основана је у јесен 1945 .године први пут у Андријевици Нижа реална гимназија. Основна четвороразредна школа и Нижа реална гимназија егзистирају као васпитно-образовне институције одвојено све до почетка 1950/51. године, када је 6.септембра 1950.године на сједници Наставничког савјета саопштено да је Министарство просвјете НП Црне Горе, бр. 1392 од 17. августа 1950.године донијело акт по којем је  Нижа реална гимназија претворена у осмогодишњу школу (осмољетку) спајањем са четвороразредном основном школом.

Од 10.марта 1950.године  Основна осмогодишња школа носи име истакнутог револуционара и првоборца овог краја Баја Јојића, студента агрономије. Јула 1962.године Народни одбор Општине Иванград донио  је одлуку о формирању централних (сабирних) школа на подручју општине. Према овој одлуци  у састав Основне школе ,,Бајо Јојић” у Андријевици  улазе као њена подручна одјељења сљедеће школе: Улотина, Горње Луге, Сеоце, Гњили Поток, Краље, Слатина, Забрђе (четвороразредне) и Грачаница (шесторазредна). Накнадном одлуком Општинске скупштине Иванград Основној школи ,,Бајо Јојић” припојена је четвороразредна основна школа у Трешњеву 1.септембра 1966.године и Дјечији вртић у Андријевици, који је до тада био самостална предшколска установа.

Поновним конституисањем андријевичке општине 1991. године, подручна одјељења из села Трепча и Ријека Марсенића припојена су Основној школи ,,Бајо Јојић”. Тако данас ова школа има највише подручних одјељења у Црној Гори. Ово је интересантно истаћи и из разлога што су нека од тих подручних одјељења старија и од саме андријевичке школе.

Школске 2009/2010 године школу похађа 513.ученика , а наставу изводе 50 наставника и професора.

Teл. 051  243-374,

ОШ”Милић Кељановић”

Teл.

Средња мјешовита школа

У Андријевици су од 1970. године постојала истурена одјељења Гимназије ‘Панто Малишић’ из Берана, а нешто касније, формирањем заједничких основа у средњем образовању, отворена су истурена одјељења Средње школе ‘Вукадин Вукадиновић’ и ‘Електро-хемијске школе’ из Берана.

Одлуком Министарства просвјете и науке Републике Црне Горе од 17. маја 1996. године формирана је ЈУ Мјешовита средња школа у Андријевици.

Школа је верификована за сљедећа занимања:

Подручје рада: Гимназија, образовни профил ИВ степена – општи смјер, природно-математички смјер и специјалистичка гимназија – програмски сарадник; Пољопривреда, производња и производња и прерада хране, образовни профил IV степена – пољопривредни техничар, прехранбени техничар, воћарско-виноградски техничар, ратарско-повртларски техничар, техничар сточарске производње, ветеринарски техничар и образовни профил ИИИ степена – пољопривредни произвођач, пољопривредни тракториста, месар, пекар, произвођач млијека, прерађивач дувана и Машинство и обрада метала, образовни профил III степена – металостругар, металобрусач, бравар, лимар, ауто-лимар, заваривач, инсталатер, машинбравар, механичар прецизне механике и мјерно-регулационе технике и аутоелектричар.

Школа се налази у улици Бранка Делетића бб, у Андријевици. Школа посједује 12 учионица опште намјене , једним кабинетом за стране језике , радионицом за образовне профиле бравар – машинбравар  и фискултурном салом.

У школској 2008/2009. години наставу је похађао 221 ученик и то : Гимназија – 112; Пољопривреда – ветеринарски техничар – 81 , прехрамбени техничар-18 и Машинство и обрада метала (бравар-машинбравар) 10 ученика.

У школској 2009/2010. години уписано је у у први разред Гимназије 34 ученика и први разред  ветерине  20 ученика. Наставу изводи 20 професора и 6 спољних сарадника.
ул. Бранка Делетића бб, 84320 Андријевица

тел. 051 – 230.770

фаx. 051 – 230.772