Предсједник општине Андријевица закључком број 018-4288/2021-01 од 24.11.2021.године утврдио је Предлог Одлуке о социјалним давањима  која се ставља на јавну расправу почев од 25.11.2021. године и трајаће 15 дана, до 10.12.2021. године.