Јавни оглас

Секретаријат за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине објављује Јавни оглас за попуну радног мјеста самостални референт за пријем захтјева и електронско завођење поште у Секретаријату за општу управу, друштвене дјелатности, урбанизам, комуналну дјелатност и заштиту животне средине.