Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku putničkog motornog vozila

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku putničkog motornog vozila

Ugovor o nabavci putničkog motornog vozila

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za radove na čišćenju sprudova u koritu rijeke Lim

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za radove na čišćenju sprudova u koritu rijeke Lim

Ugovor o izvođenju radova

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavku kancelarijskog materijala

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku kancelarijskog materijala

Ugovor za nabavku kancelarijskog materijala

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za vršenje usluga revizije završnog računa Budžeta opštine Andrijevica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za vršenje usluga revizije završnog računa Budžeta opštine Andrijevica

Ugovor za vršenje usluga revizije završnog računa Budžeta opštine Andrijevica