Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za iskop postojećeg nanosa spruda u mjestu Mrdarevi Lugovi – Andrijevica

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za iskop postojećeg nanosa spruda u mjestu Mrdarevi Lugovi – Andrijevica

Ugovor o izvođenju radova za iskop postojećeg nanosa spruda u mjestu Mrdarevi Lugovi – Andrijevica

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na korićenju Kutske rijeke

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na korićenju Kutske rijeke

Ugovor o izvođenju radova za izvođenje radova na korićenju Kutske rijeke

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na putu u Bojovićima

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na putu u Bojovićima

Ugovor o izvođenju radova za izvođenje radova na putu u Bojovićima

TENDERSKA DOKUMENTACIJA  izvođenje radova na asfaltiranju puta u mjestu Rijeka Marsenića opština Andrijevica broj: 031-249/2018-01/1 za Otvoreni postupak javne nabavke:

Tenderska dokumentacija

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na stambenoj zgradi 5A

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na stambenoj zgradi 5A

Ugovor o izvođenju radova za izvođenje radova na stambenoj zgradi 5A

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na uređenju gradskog trga – ispred pošte

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za izvođenje radova na uređenju gradskog trga – ispred pošte

Ugovor o izvođenju radova 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za sanaciju prlaznog puta prema kapeli u Zabrđu

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za sanaciju prlaznog puta prema kapeli u Zabrđu

Ugovor o izvođenju radova 

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za glavni projekat fekalne kanalizacije

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za glavni projekat fekalne kanalizacije

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za uklanjanje i skidanje spruda iz korita Kraljštice

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za uklanjanje i skidanje spruda iz korita Kraljštice

Ugovor o javnoj nabavci za uklanjanje i skidanje spruda iz korita Kraljštice

Na onovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama  („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Opština  Andrijevica objavljuje na Portalu javnih nabavki tendersku dokumentaciju za otvoreni postupak javne nabavke za radove na izgradnji javne česme u Andrijevici.

U skladu sa članom 55 Zakona o javnim nabavkama (‘’Službeni list CG’’, broj 42/11, 57/14, 28/15 I 42/17) Naručilac vrši izmjenu tenderske dokumentacije za radove na izgradnji javne česme u predmetu postupka na način što se nakon strane 7/36 dodaju strane 8/40, 9/40 10/40 I 11/40 sa crtežima.

Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja o izboru najpovoljnije ponude po tenderskoj dokumentaciji broj 404-6/2018-0453 od 02. 03. 2018.godine za otvoreni postupak javne nabavke za izvodjenje radova na izgradnji  javne česme u Andrijevici u svemu prema tehničkim karakteristikama i specifikaciji koji su sastavni dio tenderske dokumentacije, ovlašćeno lice Opštine Andrijevica, na prijedlog Komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, donosi Odluku o izboru najpovoljnije ponude.

U nastavku možete preuzeti obavještenje o raskidanju ugovora sa  DOO Akting iz Podgorice, obavještenje.

Ponovljeni zahtjev za dostavljanje ponuda.

Obavještenje o ishodu za izgradnju javnae česme

Ugovor o izvođenju radova za javnu česmu

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za vršenje usluge revizije završnog računa budžeta opštine Andrijevica za 2017. godinu.

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku potrošnog materijala za bife.

Obavjestenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti

Ugovor o javnoj nabavci za nabavku potrošnog materijala za bife

Na osnovu člana 30 Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) i Pravilnika o sadržaju akta i obrascima za sprovođenje nabavki male vrijednosti (,,Službeni list CG“, br. 49/17), Opština Andrijevica dostavlja Zahtjev za dostavljanje ponuda za nabavke male vrijednosti za nabavku kancelarijskog materijala.

Obavještenje o ishodu postupka nabavke male vrijednosti za nabavku kancelarijskog materijala

Ugovor o javnoj nabavci za nabavku kancelarisjkog materijala