1. Pravilnik o postupanju Opštine Andrijevica prilikom sprovođenja postupka javne nabavke male vrijednosti;
 2. Pravilnik o načinu postupka hitnih nabavki;
 3. Odluka o pokretanju postupka nabavke male vrijednosti Obrazac A;
 4. Obrasci za sprovođenje nabavki male vrijednosti

 1. Plan javnih nabavki 2017
 2. Nabavka putničkog vozila
 3. Nabavka kancelarijskog materijala
 4. Nabavka vodovodnih cijevi za vodovod za MZ Prisoja
 5. Izvođenje radova na rekonstrukciji krova Kapele u Andrijevici
 6. Radovi na rekonstrukciji krova zgrade ‚‚Nama‚‚ u Andrijevici
 7. Nabavka gradskog sata
 8. Radovi na izgradnji Javne česme u Andrijevici
 9. Ponuda za nabavku male vrijednosti za izgradnju obaloutvrde Perućice