• 2016-08-19
  • 07:30

Ministarstvo prosvjete je, u saradnji sa Upravom za mlade i sport, Radnom grupom koju su činili predstavnici civilnog sektora i institucija, kao i uz podršku UN sistema u Crnoj Gori, pripremilo radnu verziju Nacionalne strategije za mlade.

Link do iste možete naći na sajtu Ministarstva prosvjete- http://www.mps.gov.me/vijesti/163384/Javna-rasprava-o-Nacrtu-Nacionalne-strategije-za-mlade.html

Primjedbe i sugestije možete dostaviti Upravi za mlade i sport, ulica Novaka Miloševa broj 28 ili putem e-maila na adrese [email protected] ili [email protected].

Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je 30 dana od dana objavljivanja (19.08.2016. godine.)

Javne rasprave će biti organizovane sledećom dinamikom:

Prva javna rasprava Podgorica, Multimedijalna sala gradskog parlamenta, Trg nezavisnosti, 25.07.2016. godine sa početkom u 10.00,

Druga javna rasprava Kotor, Palata Bizanti, Stari grad Kotor, 26.07.2016. godine sa početkom u 10.00,

Treća javna rasprava Bijelo Polje, Kuća Rista Ratkovića, Ulica Muha Dizdarevića, 27.07.2016. godine sa početkom u 10.00.

 

Kontakt osoba za sve informacije Krsto Vukadinović, tel. +382 69 192 843.