• 2018-06-20
  • 08:24

Predmet ovog javnog poziva su investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda i prihvatljivi troškovi dati u Prilogu 1 – Lista prihvatljivih troškova za Mjeru 3, koji je sastavni dio ovog javnog poziva. Lica koja ostvaruju pravo na korišćenje finansijske podrške u skladu sa ovim Javnim pozivom moraju ispuniti uslove i kriterijume propisane Uredbom o realizaciji i postupku korišćenja sredstava iz Instrumenta pretpristupne pomoći Evropske unije (IPARD II Program) („Službeni list CG“, br. 16/16, 4/18 i 11/18) (u daljem tekstu: Uredba), ovim javnim pozivom i drugim propisima. Finansijska podrška za ovaj javni poziv sastoji se od 75% sredstava obezbijeđenih kroz Instrument pretpristupne podrške za ruralni razvoj Evropske unije (IPARD), shodno Finansijskom sporazumu za IPARD II 2014-2020 i 25% nacionalnih sredstava obezbijeđenih iz budžeta Vlade Crne Gore. Iznos raspoloživih sredstava za Mjeru 3 „Investicije u fizički kapital za preradu i marketing poljoprivrednih i ribljih proizvoda“ za period implementacije IPARD II programa 2014-2020 iznosi 23.693.334,00 eura, dok ukupan iznos raspoloživih sredstava za ovaj javni poziv iznosi 16.226.667,00 eura.

Ovjde možete preuzeti javni poziv.