• 2017-03-27
  • 14:07

Sekretarijat lokalne uprave zajedno sa obrađivačem plana prezentovaće navedeni dokument zboru zainteresovanih građana i pravnih lica dana 27.03.2017.godine u 14:00 časova u sali SO Andrijevica nakon čega će se održati Javna diskusija o istom.

U nastavku možete preuzeti nacrt plana i poziv za javnu raspravu: