• 2017-03-01
  • 10:45

Na osnovu člana 1 i 17 Odluke o Savjetu za razvoj i zaštitu lokalne samouprave („Službeni list RCG – oopštinski propisi„, broj 09/06 i „Službeni list CG – opštinski propisi„, br. 09/06 i 01/07), Predsjednik opštine Andrijevica, upućuje JAVNI POZIV  Stručnim institucijama, preduzećima, nevladinim organizacijama, stručnim udruženjima, mjesnim zajednicama i građanima da Odboru za izbor i imenovanje Skupštine opštine Andrijevica dostavljaju predloge kandidata za izbor članova novog Savjeta za razvoj i zaštitu lokalne samouprave.