• 2017-09-08
  • 09:28

Građanima, grupi građana,obrazovnim,naučnim i stručnim institucijama,ustanovama iz oblasti kulture,medija,sporta i nevladinim organizacijama koje imaju sjedište na području Opštine
da Odboru za izbor i imenovanja Skupštine opštine Andrijevica, dostavljaju predloge kandidata za izbor predsjednika i članova Etičke komisije za izabrane predstavnike/ce i funkcionere/ke u opštini Andrijevica.

Ovdje možete preuzeti Javni poziv.