• 2017-06-10
  • 07:50

Nevladinim organizacijama  sa sjedištem u Andrijevici da učestvuju u predlaganju dva predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama. Ovdje možete preuzeti Javni poziv.