Обавјештење за заинтересовану јавност о потреби процјене утицаја на животну средину за пројекат изградње базне станице мобилне телефоније “ Јеловица“ .