Обавјештење кандидата да ће се провјера знања, способности, компетенција и вјештина за радно мјесто Виши намјештеник I хигијеничар/ка и Виши намјештеник II портир, достављач, домар одржати дана 27.07.2023. године у 9 часова у просторијама општине Андријевица у канцеларији број 3.

Обавјештење можете пронаћи на овом линку.