Обавјештење кандидата за провјеру знања, способности, компетенција и вјештина за радно мјесто Самостални референт-Возач, Референт за теренску наплату локалних јавних прихода и референт за наплату локалних јавних прихода одржати дана 27.07.2023. године у 9 часова у просторијама општине Андријевица у канцеларији број 17.

Обавјештење можете пронаћи на овом линку.