Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану 2 (РеЛОаД2) реализује Програм Уједињених нација за развој (УНДП) у шест земаља и територија Западног Балкана. Друга фаза програма је почела са реализацијом 1. јануара 2021. године. Током четворогодишњег периода колико ће се програм спроводити циљ истог је јачање партнерства између јединица локалне самоуправе (ЈЛС) и цивилног друштва и младих у региону Западног Балкана.

Како је истакао менаџер Општине Милош Чукић, реализација програма базира се на развоју и ширењу транспарентног приступа финансирања невладиних организација (НВО) из буџета ЈЛС, ради остваривања заједничких потреба у локалној заједници.

Општина Беране и општина Андријевица су оформиле кластер и пријавиле се за учешће у овом програму. Процес избора РеЛОаД2 кластера локалних самоуправа у Црној Гори је завршен и изабрано је 5 кластера од којих је један Заједно за сјевер који чине општине Андријевица и Беране.

Током четворогодишњег трајања РеЛОаД2 програма објавиће се најмање два јавна конкурса за финансирање НВО у сваком партнерском Кластеру ЈЛС. Опредијељени буџет у оквиру програма од укупно око 170.000 еура по Кластеру ЈЛС подразумијева и додатно суфинасирање чланова кластера од 20%, тј. 34.000 еура. Током трајања конкурса, ЈЛС у оквиру Кластера ће заједно са УНДП пројектним тимом учествовати у низу активности представљања услова и критеријума Конкурса заинтересованим НВО и пружати пуну подршку НВО у процесу.

Одобравање овог програма и реализација активности неће утицати на редовне активности Општине и спровођење јавног конкурса за распођелу средстава за финансирање пројеката/програма невладиних организација.