Јавни позив за подршку руралном туризму

 

Обавјештавају се сва заинтересована лица са територије општине Андријевица да ће 07.07.2021. године Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде презентовати Мјеру 7- Подршка развоју руралног туризма. Презентација ће се одржати у Центру за културу и спорт ,,Михаило Лалић“ са почетком у 09:00 часова.
У питању је први Јавни позив за додјелу средстава подршке за Мјеру 7 ,,Диверзификација газдинства и развој пословања“, подмјера 7.1 ,,Подршка инвестицијама за развој руралног туризма“ Програма развоја пољопривреде и руралних подручја Црне Горе.
Инвестиција се може реализовати искључиво у руралним подручјима изнад 600 метара надморске висине. Може бити инвестирано у изградњу или реконструкцију или опремање угоститељских објеката за пружање услуге смјештаја, објеката за припремање хране, пића и напитака; уређење туристичке инфраструктуре (тематски и забавни паркови, терени за голф, тениски терени, базени, забавно-рекреативне стазе или путеви-трим стазе, видиковци, панормаски путеви, бициклистичке и планинарске стазе); изградњу или реконструкцију постројења, инсталацију или набавку опреме за коришћење обновљених извора енергије- фото напонски систем; набавку опреме и уређаја за третман отпада и отпадних вода.