Јавни позив незапосленим лицима за лиценцирану обуку за туристичке водиче

Привредна комора Црне Горе у сарадњи са партнерима: Привредна комора Косова, НВО ЕТРИ и Регионални бизнис центар Беране спроводи прекогранични пројекат “Вјештине за одрживо запошљавање у прекограничном региону Црне Горе и Републике Косово – Без граница! (НО БОРДЕРС)”. Пројекат је кофинансиран од Европске уније и реализује се у оквиру Програма прекограничне сарадње ИПА Црна Гора – Косово 2014-2020 (ИПА ИИ), уз подршку Министарства финансија – Директората за финансирање и уговарање средстава ЕУ помоћи (ЦФЦУ) као Уговорног тијела. Предвиђено трајање пројекта је до 31.8.2024. године. Циљ пројекта је подизање нивоа запошљивости младих људи (15-30 година) и жена кроз побољшање потребних знања и вјештина за запошљавање у оквиру плаћене тромјесечне обуке код послодаваца, као и унапређење бизниса који послују у пограничном подручју.
Циљ позива: Одабир 5 кандидата који ће учествовати у плаћеној тромјесечној обуци за туристичке водиче. Циљ курса је да се будући туристички водичи/водичкиње оспособе за обављање дјелатности туристичког вођења. Циљна група су свршени средњошколци одговарајућег усмјерења или практичног искуства, жене и студенти и алумни којима недостају практична знања и вјештине да би постали конкурентни на тржишту рада, а посебно за дјелатност туристичког вођења. По завршетку овог курса кандидати су спремни да обављају слиједеће послове: туристички водич/водичкиња, туристички пратилац, организатор излета итд.
О програму обуке: Обука траје три мјесеца и изводе је предавачи лиценцирани од стране Министарства просвјете, науке и иновација. Након завршене обуке се организује испит. По положеном испиту стиче се сертификат, по основу кога се стиче лиценца за рад коју издаје Министарство туризма, екологије, одрживог развоја и развоја сјевера. У складу са Програмом за обуку лиценцираних туристичких водича, обука ће се вршити из 17 предмета, а све по Каталогу знања за предметну област. Кандидати који не посједују сертификат Б2 за језик који пријављују полажу тест за утврђивање нивоа знања тог језика.
Ко се може пријавити: незапослена лица (18-30 година) и жене из општина: Андријевица, Беране, Бијело Поље, Гусиње, Колашин, Петњица, Мојковац, Плав и Рожаје.
Пожељно је да кандидати имају:
• Сертификат о знању најмање једног страног језика, односно језика на којем пружа услуге водича/водичкиње;
• Минимум ИВ степен школске спреме туристичке струке, економске струке или гимназије
• Основно познавање рада на рачунару
Основне особине:
• комуникативност
• способност за тимски рад
• организационе вјештине и флексибилност
• одговорност
Временски период обуке: крај фебруара до краја јуна 2024.
Начин пријаве: Заинтересовани кандидати се позивају да се пријаве путем пријавног формулара који се налази на сљедећем линку за пријаву:

https://forms.gle/XYS2YjGLTfKGSYmM6

Поред пријавног формулара, потребно је доставити:
– потврду/ доказ из Бироа рада о незапослености;
– сертификат о познавању страног језика (ниво Б2 или више), уколико га кандидат посједује
– потврду о стеченом степену стручне спреме.
Непотпуне апликације се неће разматрати. Све додатне информације и питања у вези с пријавом, кандидати могу добити путем е-маила : [email protected]
Рок за пријаву: Пријаве за тромјесечну обуку туристичких водича су отворене до 31.1.2024. године. Пријаве пристигле након истека назначеног рока се неће разматрати.
Начин одабира кандидата: Одабир кандидата ће вршити Привредна комора Црне Горе и Регионални бизнис центар Беране уз подршку особља институције која ће бити одабрана за пружање услуга лиценциране обуке.
Након провјере основних критеријума, предност ће се давати кандидатима који су се први пријавили и имају уредно испуњену пријаву.