На основу члана 4 одлуке о критеријумима , начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама („Службени лист ЦГ-општински прописи“, број 20/14 и 9/17), Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама расписује  Јавни конкурс за расподјелу средстава за пројекте невладиним органозацијама за 2023 годину који можете преузети овдје.