Секретаријат за финансије , економију и локалне јавне приходе упућује јавни позив грађанима, мјесним заједницама, НВО, привредним друштвима и установама, синдикату, политичким странкама и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу која ће се одржати 26.02.2024. године у сали СО Андријевице у 10 часова и дају примједбе и сугестије на предложене предлоге Одлука и то:

Позив и Програм јавне расправе

Предлог Одлуке о накнадама одборницима СО Андријевица

Предлог Одлуке о измјени Одлуке о накнадама за новорођено дијете

Предлог Одлуке о расподјели средстава за редовну дјелатност мјесних заједница