Предсједник општине Андријевица закључком број 018-1/2022-01 од 11.03.2022.године утврдио је Нацрт одлуке о порезу на непокретност која се ставља на јавну расправу почев од 11.03.2022. године и трајаће 15 дана, до 26.03.2022. године.