Imajući u vidu novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa COVID 19 i rizik koji nosi okupljanje u zatvorenom prostoru, Ministarstvo održivog razvoja i turizma obavještava zainteresovanu javnost da se

OTKAZUJE PREZENTACIJA NACRTA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE ANDRIJEVICA I NACRTA IZVJEŠTAJA O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU.

koja je trebalo da se održi 23.07.2020. godine u Sali Skupštine Opštine Andrijevica.

Prezentacija planskog dokumenta u elektronskoj formi može se preuzeti OVDJE.

Nacrt planskog dokumenta i Nacrt Izvještaja o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu dostupni su na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma: http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava.

Napominjemo da se predlozi, sugestije i komentari mogu dostavljati putem e-mail-a: [email protected] ili direktno na arhivu Ministarstva održivog razvoja i turizma, IV proleterske 19 u Podgorici, zaključno sa 28.07.2020. godine.