OBUSTAVLJEN RAD SA STRANKAMA

U skladu sa novonastalom situacijom Opština Andrijevica je uvela nove  mjere u cilju prevencije širenja korona virusa počev od 20.03.2020. godine, prema čemu se rad sa strankama u prostorijama Opštine Andrijevica obustavlja do daljnjeg, uključujući i Građanski biro.

Apeluje se na građane da bez prijeke potrebe ne dolaze lično već da za svoje zahtjeve i informaciju koriste značajne e- mail adrese [email protected]  i [email protected]  i brojeve telefona organa i službi lokalne uprave Opštine Andrijevica  051-243-610 i 051-230-690, te da ostave tačne podatke, kako bi službenici mogli da ih kontaktiraju.

UČEŠĆE JAVNOSTI povodom izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica

U cilju upoznavanja zainteresovane javnosti sa ciljevima i svrhom izrade Izmjena i dopuna Prostorno-urbanističkog plana opštine Andrijevica, mogućim planskim rješenjima i efektima planiranja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma na osnovu člana 27 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18 i 63/18), obavještava da se organizuje PRETHODNO UČEŠĆE JAVNOSTI u periodu od 18.02. do 20.03.2020.godine.

Upoznavanje zainteresovane javnosti sprovodi se na način propisan čl. 6 i 7 Pravilnika o metodologiji izrade planskog dokumenta i bližem načinu organizacije prethodnog učešća javnosti („Službeni list CG“, broj 88/17), putem informisanja i konsultacija.

Predlozi, sugestije i podaci zainteresovane javnosti mogu se dostavljati ovom ministarstvu na e-mail: [email protected] u roku od 30 dana od dana objavljivanja prethodnog učešća javnosti na internet stranici Ministarstva održivog razvoja i turizma: http://www.mrt.gov.me/rubrike/javna_rasprava