Town Cinema to Screen Indie Movies for the Whole Summer

An independent film is a film production resulting in a feature film that is produced mostly or completely outside of the major film studio system.

Travel Tips: America’s 20 Best National Parks

A national park is a park in use for conservation purposes. Often it is a reserve of natural, semi-natural, or developed land that a sovereign state declares or owns.

TownPress Half Marathon Draws over 500 Runners

A half marathon is a road running event of 21.0975 kilometres (13.1094 mi). It is half the distance of a marathon and usually run on roads.

Општина

Представљање Мјере 7 IPARD програма биће одржано 13.02.2024. године у Скупштинској сали општине Андријевица са почетком у 9.00 часова.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације IPARD 3 програма, а да ће први IPARD јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма, бити објављен крајем фебруара мјесеца 2024. године и трајаће 60 дана. КОРИСНИЦИ ове мјере су физичка лица, као […]

Read All Posts

Култура

Представљање Мјере 7 IPARD програма биће одржано 13.02.2024. године у Скупштинској сали општине Андријевица са почетком у 9.00 часова.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације IPARD 3 програма, а да ће први IPARD јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма, бити објављен крајем фебруара мјесеца 2024. године и трајаће 60 дана. КОРИСНИЦИ ове мјере су физичка лица, као […]

Read All Posts

Спорт

Представљање Мјере 7 IPARD програма биће одржано 13.02.2024. године у Скупштинској сали општине Андријевица са почетком у 9.00 часова.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације IPARD 3 програма, а да ће први IPARD јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма, бити објављен крајем фебруара мјесеца 2024. године и трајаће 60 дана. КОРИСНИЦИ ове мјере су физичка лица, као […]

Read All Posts

Природа

Представљање Мјере 7 IPARD програма биће одржано 13.02.2024. године у Скупштинској сали општине Андријевица са почетком у 9.00 часова.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде почиње информативну кампању поводом почетка имплементације IPARD 3 програма, а да ће први IPARD јавни позив за Мјеру 7: ДИВЕРЗИФИКАЦИЈА ГАЗДИНСТАВА И РАЗВОЈ ПОСЛОВАЊА, ПОДМЈЕРА 7.1 Подршка инвестицијама за развој руралног туризма, бити објављен крајем фебруара мјесеца 2024. године и трајаће 60 дана. КОРИСНИЦИ ове мјере су физичка лица, као […]

Read All Posts