Town Cinema to Screen Indie Movies for the Whole Summer

An independent film is a film production resulting in a feature film that is produced mostly or completely outside of the major film studio system.

Travel Tips: America’s 20 Best National Parks

A national park is a park in use for conservation purposes. Often it is a reserve of natural, semi-natural, or developed land that a sovereign state declares or owns.

TownPress Half Marathon Draws over 500 Runners

A half marathon is a road running event of 21.0975 kilometres (13.1094 mi). It is half the distance of a marathon and usually run on roads.

Општина

Позив за учешће у широким консултацијама Канцеларије за одрживи развој, Генералног секретаријата Владе Црне Горе посвећеним изради Другог добровољног националног извјештаја: Црна Гора и Циљеви одрживог развоја

Поштовани грађани, Обраћамо вам се у нади да ћете издвојити вријеме и својим активним учешћем помоћи у идентификацији изазова и мапирању могућности за напредак у областима одрживог развоја који се тичу образовања (#4), родне равноправности (#5), очувања животне средине (#14 и #15) и борбе против сиромаштва (#1) као централним темама Другог добровољног националног извјештаја: Црна […]

Read All Posts

Култура

Позив за учешће у широким консултацијама Канцеларије за одрживи развој, Генералног секретаријата Владе Црне Горе посвећеним изради Другог добровољног националног извјештаја: Црна Гора и Циљеви одрживог развоја

Поштовани грађани, Обраћамо вам се у нади да ћете издвојити вријеме и својим активним учешћем помоћи у идентификацији изазова и мапирању могућности за напредак у областима одрживог развоја који се тичу образовања (#4), родне равноправности (#5), очувања животне средине (#14 и #15) и борбе против сиромаштва (#1) као централним темама Другог добровољног националног извјештаја: Црна […]

Read All Posts

Спорт

Позив за учешће у широким консултацијама Канцеларије за одрживи развој, Генералног секретаријата Владе Црне Горе посвећеним изради Другог добровољног националног извјештаја: Црна Гора и Циљеви одрживог развоја

Поштовани грађани, Обраћамо вам се у нади да ћете издвојити вријеме и својим активним учешћем помоћи у идентификацији изазова и мапирању могућности за напредак у областима одрживог развоја који се тичу образовања (#4), родне равноправности (#5), очувања животне средине (#14 и #15) и борбе против сиромаштва (#1) као централним темама Другог добровољног националног извјештаја: Црна […]

Read All Posts

Природа

Позив за учешће у широким консултацијама Канцеларије за одрживи развој, Генералног секретаријата Владе Црне Горе посвећеним изради Другог добровољног националног извјештаја: Црна Гора и Циљеви одрживог развоја

Поштовани грађани, Обраћамо вам се у нади да ћете издвојити вријеме и својим активним учешћем помоћи у идентификацији изазова и мапирању могућности за напредак у областима одрживог развоја који се тичу образовања (#4), родне равноправности (#5), очувања животне средине (#14 и #15) и борбе против сиромаштва (#1) као централним темама Другог добровољног националног извјештаја: Црна […]

Read All Posts